Värdegrund

För att kunna arbeta tillsammans behöver vi en gemensam grund. Våra värderingar är utgångspunkten både för vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill att värderingarna ska leda oss, både i stort och smått, varje dag. Lyckas vi? Hör gärna av dig, både med ris och ros. Det är viktigt att få ta del av hur du upplever oss.

 

Vi vill uppfattas som jordnära och enkla att ha och göra med.

  • Vi krånglar inte till något.
  • Vi är raka, tydliga och enkla att förstå.
  • Vi är trygga i vår egen förmåga, kunskap och kompetens.

 

Vi vill vara nyfikna och intresserade

  • Vi vill förstå sammanhang och nytta för kunden.
  • Vi ifrågasätter varandra för att utvecklas och utveckla.
  • Vi vill lära oss mer.

 

Vi vill vara lagspelare och bry oss om

  • Vi lyckas tillsammans och hjälps åt.
  • Vi kommunicerar tydligt och tycker det är viktigt att dela med oss av information och kompetens.
  • Vi sprider positiv energi och bryr oss om varandra och våra kunder.