Miljöteknik

Ett plåtföretag som påstår att de arbetar med Miljöteknik, hur hänger det ihop? Jo, för vår del handlar det om att utveckla produkter som bidrar till energieffektivisering. Där är vår långa erfarenhet, designkunskap och gedigna hantverkskunnande en viktig pusselbit.

 

Effektiv energiåtervinning

För vår del innebär Miljöteknik produktion och försäljning av olika typer av värmeväxlare. Kontakter med uppfinnare samt utveckling/produktion av prototyper inom miljöinnovation ingår även i denna verksamhetsgren. Vi samarbetar bland annat med ÅF för att säkerställa kvalitén och kreativiteten i våra produkter.

 

Läs mer

Ekoflow
Värmeväxlare som tar till vara på värmeenergin i gråvatten

 

Tubvärmeväxlare
Värmeväxlare som tar till vara på värmeenergin i rökgas

 

 

Ekoflow på Örebros stolthet Gustavsvik.

Gustavsvik är för oss speciellt.

Redan 1985 monterade Gustavsvik in två av våra värmeväxlare. Nu är det dags att uppgradera till vår nya version av Ekoflow. För att säkerställa effektiviteten kommer vi att ta del av mätningarna vilket gör Gustavsvik till en bra referens.

 

 

 

 

Ekoflow värmeväxlare sparar 1 miljon.

Eddahallen Entre. Bild av Enar Nordvik.

 

Skellefteå satsar på energieffektiva lösningar i Eddahallen.

 

Skellefteå är en tillväxtkommun med hög ambition. I dag bor det drygt 72 000 personer här och planen är att antalet ska öka betydligt de kommande åren. Eddahallen, kommunens centrala bad och sportanläggning, är en viktig mötesplats för kommunens invånare. Inför att hallen skulle byggas år 2008 tog man sig tid att tänka ett extra varv för att skapa en modern och energieffektiv anläggning. En av åtgärderna blev att ta tillvara på energin i det uppvärmda duschvattnet i stället som för tidigare, spola ut det direkt i avloppet.

 

Dubbel vinst: Minskad miljöbelastning och en årlig besparing på 100 000 kronor.

I Eddahallens källare står en manick som inte ser så mycket ut för världen, men som hittills sparat in cirka 1 miljon kronor till kommunens invånare. Det är värmeväxlaren Ekoflow, som tar till vara på energin från duscharnas spillvatten.

 

–          Den bara står där och tickar in pengar säger Gunnar Marklund, Eddahallens Fastighetstekniker. För att den ska ge maximal effekt rensar jag den varje vecka, en enkel process som tar ca 10 minuter. Den insatsen ger en energibesparing på över 100 000 kronor per år. Hittills har Ekoflow minskat Eddahallens energikostnad med ca 1 miljon kronor, berättar Gunnar.

 

 

Mekanisk värmeöverföring Genom att låta rör med kallt vatten ledas igenom bredare rör med uppvärmt vatten överförs värmen mekaniskt. Värmeväxlaren är driftsäker och mycket enkel att sköta. Den innehåller inga rörliga delar som kan gå sönder eller styrsystem som behöver regleras.

 

Engagemang och vilja att bidra

Eddahallen har även andra lösningar som bidrar till energieffektivitet. Bland annat är styrsystemet för rengöring av bassängvattnet flexibelt, vilket gör att flödena anpassas utefter behov. Möjlighet till ett belastningsberoende flöde innebär en kostnadsbesparing på ca 75 %.

Nu pågår projektering för att bygga om Eddahallen för att effektivisera filterspolningen. Genom att luftspola dem först sparas mängder av vatten och processen blir kostnadseffektivare, något som redan görs idag på Vitbergsbadet, kommunens utomhusbad.

 

–          Det är egentligen inte svårt att hitta bra energieffektiva lösningar, men det krävs engagemang och viljan att tänka nytt. Vi gillar bra grejer som ger klirr i kassan och samtidigt är bättre för miljön, avslutar Gunnar.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Om Eddahallen

Skellefteå kommuns centralbad. Byggt år 2008. Ca 20 duschar. Ca 180 000 besök/år

Värmeväxlare: Ekoflow 14:6

Energibesparing Ekoflow

Kallvatten in +40 C

Ut +250 C

Netto 210 C

 

Årlig besparing pga energiåtervinning: ca 100 000 kronor

Besparing hitintills: ca 1 miljon kronor (2015)

 

Produktens livslängd: De första Ekoflow är installerade på 70-talet. De fungerar fortfarande utmärkt så produktens livslängd är mycket lång. För att bibehålla effektiviteten behöver värmeväxlaren rensas, vilket är en enkel process som tar ca 10 minuter.

Bild från Enar Nordvik