Historia

Isakssons grundades samma år som kylskåpet uppfanns 1922. Sedan dess har vi hunnit skaffa oss erfarenhet av i princip allt som rör plåt. Det gör att jobben blir snabbt och effektivt utförda. Det i sin tur gör att våra kunder blir nöjda och kommer tillbaks.

1922 var ett år av prövningar: Sverige var inne i en svår lågkonjuktur och hos våra grannländer rådde galopperande inflation. De hårda tiderna till trots bestämde sig bröderna Erik och Arvid Isaksson i Borlänge för att grunda ett eget plåtslageri. Isakssons Plåtslageri blev bland de första i Sverige som kom att satsa helhjärtat på rostfritt och tillhör de verkliga pionjärerna på området. I verkstaden på Isakssons Plåtslageri höll man framtidstron vid liv. Ortsbefolkningen och lokala byggherrar försågs med allt från mjölkkrukor till plåttak. Materialen för dagen var zink- och bleckplåt.

Mot slutet av 20-talet framställdes för första gången rostfri stålplåt. När brodern Erik avlider 1941 fortsätter Arvid att utveckla företaget fram tills sin bortgång, 1963, 71 år gammal. Vid makens frånfälle driver fru Anna Astrid Isakssons företaget vidare och först 9 år senare, 1972, säljer hon företaget till Rolf Åke Axelsson.

I slutet av 1970-talet produceras de första värmeväxlarna och installeras i badanläggningar i Dalarna.

År 2005. Köper Patrik Fäldt företaget och verksamheten utökas samtidigt med ett byggplåtsföretag (Pedoma, startår 1978). Sedan våren 2015 verkar företagen under ett gemensamt varumärke, Isakssons, och leds av samma VD och ledningsgrupp.

År 2017. Företagen Isakssons Byggplåt samt Isakssons Rostfria slås ihop under det gemensamma namnet Isakssons Rostfria med underavdelningar Rostfritt, Byggplåt samt Miljöteknik.

Idag finns våra kunder inom en mängd olika yrkesområden. Arkitekt- och inredningsfirmor, restauranger, storkök, kommuner och landsting är några exempel. Vår produktion är bred och vi har utvecklat våra verksamhetsgrenar så de numer omfattar såväl Rostfritt, Byggplåt och Miljöteknik. Vi tillverkar diskbänkar, värmeväxlare, inredningar, lägger om tak och mycket, mycket annat. Hör av dig så berättar vi mer!

Läs mer om kylskåpets historia