Ekoflow värmeväxlare

Enkel lösning med hög energiåtervinning

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. De har valt att installera Isakssons värmeväxlare, Ekoflow, i exempelvis badhusen Högevallsbadet i Lund och Hylliebadet i Malmö. Inom kort kommer även badhuset i Eskilstuna få en Ekoflow i drift.

“Vi såg värmeväxlaren när vi var på studiebesök i badhuset i Sundsvall och förstod att den fungerade väl. För oss är det viktigt att välja en driftsäker och enkel systemlösning som är lätt att underhålla för kunden. Det ska vara en effektiv energiåtervinning och möjligt att räkna hem investeringen på några år”

Håkan Holmlind, ingenjör på Andersson&Hultmark.

 

Läs mer om Andersson & Hultmarks arbete med Hylliebadet och Eskilstuna badhus

Läs mer om Eskilstunas miljöprofilerade badhus

 

 


 

 

Vi har sedan 70-talet installerat över 50 värmeväxlare (Ekoflow) som tar till vara på värmeenergin i badhusens spillvatten.

 

Exempel på anläggningar som har Ekoflow:

 • Eddahallen, Skellefteå
 • Äventyrsbadet, Sundsvall
 • Högvallsbadet, Lund
 • Ystad arena, Ystad
 • Hylliebadet, Malmö
 • Norrtälje Badhus, Norrtälje
 • Lugnet, Falun
 • Umeå Badhus, Umeå
 • Eskilstuna badhus
 • Munktellbadet, Eskilstuna
 • Simhallen, Sundsvall
 • Sjöbo Badhus, Sjöbo
 • Järfälla Badhus
 • Gustavsviksbadet, Örebro
 • Tybblelundshallen, Örebro

 

Läs mer om Ekoflow här!