Ekoflow värmeväxlare

Våra värmeväxlare för spillvatten heter Ekoflow. En Ekoflow tar tillvara på värmeenergin på ett enkelt och effektivt sätt.

 

Principen är påminner om hur vår kropp fungerar för att ta upp energi: Vi leder in det varma, använda duschvattnet i en ”tarm” av rostfria rör som är omgivna av kallt färskvatten. Det rena vattnet värms upp av spillvattnet och värmeenergin tas till vara. Verkningsgraden är upp till 85% vilket innebär att en anläggning som har 40 duschar har beräknad årlig besparing på 560.000 kWh. Omräknat i pengar handlar det om ca en årlig kostnadsbesparing på ca 448.000 kronor.

 

Snabba fakta

  • Ekoflow finns nu i längderna 2 meter 3 meter samt 6 meter.
  • Ekoflow lämpar sig för återvinning av värmen i spillvatten, främst gråvatten.
  • Verkningsgraden är upp till 85%
  • Passar bland annat för industrier, bostadsområden, hotell, sim- och sporthallar, sjukhus, tvätterier, mm.
  • Återbetalningstiden för en Ekoflow är cirka 3 år.

 

Optimering

Med hjälp av våra beräkningsprogram kan vi simulera flöden, dimensionering och energibesparing för att  optimera energiåtervinningen.

 

Underhåll

När en Ekoflow är installerad är underhållet minimalt. Den sköter sig i stort sett själv men för att bibehålla maximal verkningsgrad rekommenderar vi att man rensar rören minst 1 gång i månaden. Gråvattnet innehåller nämligen fett och avlagringar som på sikt isolerar rören och därigenom minskas effekten. Att rensa rören är en mycket enkel miljövänlig procedur som tar max 10 minuter. Samtliga av våra Ekoflow har rensningsanordning.

 

Installering

Ekoflow finns i olika storlekar och utformning. De passar för alla anläggningar men för att få bäst ekonomi i investeringen är det en fördel om svartvatten och gråvatten är separerat, något som de flesta nya anläggningar har. Exempel är badhus, simhallar, spa-anläggningar, sporthallar och hotell. Även bostäder har börjat byggas enligt denna princip. Det enklaste är så klart att göra plats för en värmeväxlare redan vid projekteringsstadiet, men vi har vid flera tillfällen även hittar bra lösningar för anläggningar som redan är i drift. Beroende på hur förutsättningarna ser ut kan vi specialanpassa utformningen.

 

Hur fungerar det?

Ekoflow är en motströms dubbelrörs värmeväxlare utförd av rostfria syrafasta stålrör. Den är kompakt uppbyggd och har vid självrinning en kapacitet upp mot ca 4 liter/sek. Den kan även utformas för andra flödesområden och t.ex anpassad för pumpdrift, mellankrets och/eller värmepump. Våra datorberäkningar ger den optimala växlaren i varje enskilt fall.

 

För t.ex en simhall med 100.000 bad/år och en förbrukning om 100 liter duschvatten per badande är värmning av detta vatten en stor kostnad. Med hjälp av en Ekoflow kan du ta tillvara på värmen i gråvattnet och spara 75% av kostnaden.

Exempel Ekoflow

 

Ekoflow 6:16

Höjd: 1530 mm
Längd: 6 775 mm
Djup: 364 mm
Värmeyta: 19,5 m²
Vikt: 790 kg
Antal rör: 16 st
Beräknad årsförbrukning:
13 600 m³
Energibesparing:
383048 kr/år
baserat på 70 öre/kWh
Verkningsgrad:
i exemplet 57 %
Rensningsanordning: Standard
Tillägg: Mätutrustning.

Ekoflow 3:16

Höjd: 1530 mm
Längd: 3 775 mm
Djup: 364 mm
Värmeyta: 10,0 m²
Vikt: 440 kg
Antal rör: 16 st
Beräknad årsförbrukning:
13 600 m³
Energibesparing:
268134 kr/år
baserat på 70 öre/kWh
Verkningsgrad:
i exemplet 40 %
Rensningsanordning: Standard
Tillägg: Mätutrustning.

Ekoflow 2:16

Höjd: 1530 mm
Längd: 2 775 mm
Djup: 364 mm
Värmeyta: 6,6 m²
Vikt: 280 kg
Antal rör: 16 st
Beräknad årsförbrukning:
13 600 m³
Energibesparing:
204292 kr/år
baserat på 70 öre/kWh
Verkningsgrad:
i exemplet 30 %
Rensningsanordning: Standard
Tillägg: Mätutrustning.

 

Vi kan hjälpa er med beräkning på vad Ekoflow kan göra för energibesparingen i er fastighet. Kontakta oss idag!