Effektiv energiåtervinning av spillvatten

Vi ser att efterfrågan av energieffektivisering ökar. Det är en av anledningarna att vi väljer att satsa mer på våra värmeväxlare, med ny funktionalitet kring flödesberäkningar för dimensionsoptimering och mätutrustning för uppföljning av energibesparing.

 

Vi har vidareutvecklat vårt beräkningsprogram och kan nu simulera flöden, dimensioner och energibesparingar på ett helt annat sätt än tidigare. Nu kan vi även erbjuda en mätutrustning som monteras på värmeväxlaren och löpande ger information om bland annat verkningsgrad. Sammanlagt ger detta kunden möjlighet att både optimera sin energiåtervinning från spillvatten (exempelvis badhus) och möjlighet att löpande analysera besparingen.

 

I samband med detta har vi även valt att byta produktnamn. Våra värmeväxlare som förr benämndes AKV, heter numer Ekoflow.

 

Hör av dig! Vi kommer gärna och visar det nya beräkningsprogrammet och berättar mer om mätutrustningen.

 

Läs mer om Ekoflow värmeväxlare!