Vi hälsar hösten välkommen.

Sommar mys och ledighet är nu bakom oss. Vi rivstartar hösten 2016 med tillverkning av vår värmeväxlare Ekoflow. Bilden visar vår Stefan som Tig svetsar. Höga krav ställs på absolut täthet. Här finner ni länk till  Järfälla Badhus

 

Stefan svetsar Ekoflow