Vattenåtervinning

Eko by Isakssons

Nu har vi lanserat Eko by Isakssons, som är vårt varumärke för produkter inom miljöteknik!

Vi erbjuder egenutvecklade teknikprodukter som återvinner värmeenergi från vatten och luft, och därmed skapar energieffektivitet. Vårt mål är att vara den ledande aktören i Norden på smarta energilösningar med fokus på värmeåtervinning. Bland våra produktvarumärken finns Ekoflow och Ekotube.

 

Läs mer på  www.ekobyisakssons.com.

 

Våra värmeväxlare för spillvatten heter Ekoflow. En Ekoflow tar tillvara på värmeenergin på ett enkelt och effektivt sätt.

 

Principen är påminner om hur vår kropp fungerar för att ta upp energi: Vi leder in det varma, använda duschvattnet i en ”tarm” av rostfria rör som är omgivna av kallt färskvatten. Vattenåtervinning är genom att det rena vattnet värms upp av spillvattnet och värmeenergin tas till vara. Verkningsgraden är upp till 85% vilket innebär att en anläggning som har 40 duschar har beräknad årlig besparing på 560.000 kWh. Omräknat i pengar handlar det om ca en årlig kostnadsbesparing på ca 448.000 kronor.

 

 

Vattenåtervinning

 

Miljövänlig vattenåtervinning.

 

  • EKOFLOW LÄMPAR SIG FÖR ÅTERVINNING AV VÄRMEN I SPILLVATTEN, FRÄMST GRÅVATTEN.
  • VERKNINGSGRADEN ÄR UPP TILL 85%
  • PASSAR BLAND ANNAT FÖR INDUSTRIER, BOSTADSOMRÅDEN, HOTELL, SIM- OCH SPORTHALLAR, SJUKHUS, TVÄTTERIER, MM.
  • ÅTERBETALNINGSTIDEN FÖR EN EKOFLOW ÄR CIRKA 3 ÅR.