Ekoflow värmeväxlare

Effektiv energiåtervinning

Flertalet bad- och simanläggningar tar i dag inte vara på den värmeenergin som finns i spillvattnet från exempelvis duschar. Energin rinner ut med vattnet, bokstavligt talat. I dag finns det enkla och driftsäkra systemlösningar som ger en hög energiåtervinning. Trots att värmeväxlarna är driftssäkra, enkla att installera och sköta är det bara ett fåtal anläggningar i Sverige som tar till vara på spillvattnets värmeenergi. Värmeväxlare går att installera i såväl gamla som nya anläggningar, även om den av praktiska skäl är enklare att installera vid ombyggnad eller nybyggnation.

 

Exempel på anläggningar som idag tar till vara på värmeenergin i spillvatten via en Ekoflow:

 • Eddahallen, Skellefteå
 • Äventyrsbadet, Sundsvall
 • Högvallsbadet, Lund
 • Ystad arena, Ystad
 • Hylliebadet, Malmö
 • Norrtälje Badhus, Norrtälje
 • Lugnet, Falun
 • Umeå Badhus, Umeå
 • Eskilstuna badhus, Eskilstuna
 • Sjöbo Badhus
 • Järfälla Badhus
 • Gustavsviksbadet, Örebro
 • Tybblelundshallen, Örebro

 

Läs mer projekten i Lund, Malmö och Eskilstuna…

 

bad