Kontakta ossDitt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Bifoga fil

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Ekoflow värmeväxlare

Effektiv energiåtervinning

Flertalet bad- och simanläggningar tar i dag inte vara på den värmeenergin som finns i spillvattnet från exempelvis duschar. Energin rinner ut med vattnet, bokstavligt talat. I dag finns det enkla och driftsäkra systemlösningar som ger en hög energiåtervinning. Trots att värmeväxlarna är driftssäkra, enkla att installera och sköta är det bara ett fåtal anläggningar i Sverige som tar till vara på spillvattnets värmeenergi. Värmeväxlare går att installera i såväl gamla som nya anläggningar, även om den av praktiska skäl är enklare att installera vid ombyggnad eller nybyggnation.

 

Exempel på anläggningar som idag tar till vara på värmeenergin i spillvatten via en Ekoflow:

 • Eddahallen, Skellefteå
 • Äventyrsbadet, Sundsvall
 • Högvallsbadet, Lund
 • Ystad arena, Ystad
 • Hylliebadet, Malmö
 • Norrtälje Badhus, Norrtälje
 • Lugnet, Falun
 • Umeå Badhus, Umeå
 • Eskilstuna badhus, Eskilstuna
 • Sjöbo Badhus
 • Järfälla Badhus
 • Gustavsviksbadet, Örebro
 • Tybblelundshallen, Örebro

 

Läs mer projekten i Lund, Malmö och Eskilstuna…

 

bad