Bandtäckning

Vi jobbar ute året runt. I vinter har gruppboende Åsen i Djurås, utanför Borlänge, byggt ut och fått ett nylagt tak. Eftersom taket är låglutande är det bandtäckning som fungerar bäst. Rännor och rör ska också sättas på plats.

Bandtäckning