Norrtälje badhus återvinner värme med Ekoflow

Många bad- och simanläggningar tar i dag inte vara på den värmeenergin som finns i spillvattnet från exempelvis duschar. Ett effektivt sätt är att installera en värmeväxlare. Då är det är viktigt att den är rätt dimensionerad så att investeringen blir lönsam för kunden. Och att värmeväxlaren är driftsäker och lätt att rengöra.

Isakssons har både producerat värmeväxlaren och varit behjälpliga med att dimensionera den utifrån flödet som ska hanteras. Det är viktigt att kunna presentera toppeffekt och energibesparing för kunden och att erbjuda en produkt med rätt prestanda.

För att löpande kunna utvärdera värmeväxlarens effekt och energibesparing har en mätutrustning installerats på den Ekoflow som finns i Norrtäljes badhus.  Mätutrustningen ger löpande information om värmeväxlarens effektivitet och energibesparing över tid.

Byggherre: Norrtälje Kommun

VVS- Entreprenör: Bravida