Ekotube Tubvärmeväxlare

Isakssons Tubvärmeväxlare tar till vara på värmeenergin i exempel rökgaser från industrin, med en verkningsgrad upp till 95 %. Produkten objektanpassas efter kundens önskemål.

 

2217_2

 

Snabba fakta

  • Tubvärmeväxlaren tar tillvara på energin i uppvärmd gas, ex varm luft från en ugn.
  • Verkningsgraden är upp till 95%
  • Passar både för mindre och större industrianläggningar.
  • Återbetalningstiden varierar beroende på anläggning, men i snitt rör det sig om ca 2 år. Dessutom innebär energieffektiviseringen en miljöbesparing.

 

Underhåll

En Ekotube behöver minimalt med underhåll, men beroende på typ av gas som passerar i rören kan den behöva rensas från exempelvis sot för att uppnå maximal effekt. Tubvärmeväxlaren förses  med öppningsbara gavlar som gör underhållet smidigt att genomföra.

 

Installering

Vi objektanpassar samtliga tubvärmeväxlare för att få en så effektiv energiåtervinning som möjligt.

Kontakta oss så berätta vi mer!