Patrik Fäldt, VD/Försäljning Miljöteknik-Rostfritt-Byggplåt

Patrik Fäldt, VD/Försäljning Miljöteknik-Rostfritt-Byggplåt

Patrik Fäldt, VD/Försäljning Miljöteknik-Rostfritt-Byggplåt