Isakssons växer hållbart

ISAKSSONS VÄXER HÅLLBART

Isakssons har med sitt anrika 96-åriga familjeföretag gått igenom en spännande förändring de senaste åren. Och ännu mer är på gång!
Bröderna Erik och Arvid Isaksson startade sitt plåtslageri på Tunaslätten i Borlänge redan 1922. Isakssons var bland de första i landet att jobba med rostfritt men numera täcker tre affärsområden: miljöteknik, rostfritt och byggplåt.

Idag drivs företaget av Patrik Fäldt som köpte Isakssons 2005 och flyttade samman sitt plåtslageri med Isakssons. Den familjära stämningen är viktig för Isakssons; jordnära, nyfikna och lagspelare är ledorden och det ska genomsyra hela verksamheten för de 16 anställda.

 

Miljötekniken tar över mer och mer

Isakssons fokuserar idag på specialdesignade produkter inom plåt och miljöteknik. Att skapa effektiva lösningar och specialgjorda produkter är ett signum för Isakssons. Men det är tydligt att de vill och ska arbeta mer för hållbar miljöteknik i sin kundportfölj

 

– Vi ska nu göra en kartläggning för att hitta nya marknader så att vi kan växa och utvecklas ännu mer, menar Patrik.

 

Tillsammans med en nyutbildad energi- och värmeteknikingenjör ska vi under den närmsta tiden jobba strategiskt och uppsökande, berättar Patrik.

Genom Högskolan Dalarna har Isakssons fått erbjudande att anställa Julia Nygren från Mälardalens högskola. Det är KTP-projektet, Knowledge Transfer Partnership, som gör det möjligt att nyttja Julias kompetens.

– Det här ska bli jättekul och spännande med ett ”riktigt” jobb. Förhoppningsvis kan jag göra skillnad och påverka för i smartare energiförbrukning med de globala miljömålen för en hållbar utveckling, säger Julia Nygren. Jag tycker också det är en viktig signal att regionen satsar på denna typen av jobb för att attraherar unga nyutbildade personer att söka sig till Dalarna och näringslivet.

Även Patrik är övertygad att en ung människa med ny fräsch kunskap kan göra skillnad för företaget. Isakssons kommer även  ha möjlighet att nyttja en affärscoach från näringslivet en professor med specialkunskaper inom miljöteknik från Högskolan Dalarna.

 

Badhusen sparar energi

Ett exempel på behov av miljö- och energiförbättring är de 497 badhus som finns i Sverige. Alla är i princip i behov av renovering eller nybyggnation då de är gamla och energiineffektiva.  Isakssons värmeväxlare Ekoflow är en central komponent i energieffektiviseringen. Med hjälp av Ekoflow tillvaratas energin som finns i det varma vattnet för att värma upp inkommande kallvatten.  Främsta kunderna är badanläggningar där det finns mycket uppvärmt duschvatten och backspolningsvatten som det kan återvinnas energi ur.

I Gustavsviksbadet i Örebro har man ett väl utbyggt energisystem och åtgärder för att minska kostnader för vatten, el, uppvärmning och kyla.  Sedan ett par år tillbaka har man också installerat en Ekoflow-värmeväxlare från Isakssons.

Installationen syftar till att återvinna energi ur det lågtempererade ”gråvattnet”, dvs bad-, disk- och tvättvatten. Idag passerar Gustavsviks 50 m³ stora gråvattentank innan det går ut på avloppsnätet. Varje dag tillförs gråvattentanken 25 m³ backspolningsvatten från badvattenreningssystemet och 20-40m³ duschvatten från badets alla omklädningsrum. För att kunna återvinna värmen från gråvattentanken används alltså en Ekoflow värmeväxlare som gråvattnet pumpas igenom dygnet runt och växlas mot en värmepump. Denna genererar i sin tur värme till badhusets värmesystem. Sedan installationen våren 2017 har Ekoflow värmeväxlare utvunnit mer än 200 MWh värme ur gråvattentanken, vilket innebär en besparing på ca 188 000 kr

– Jag är jättenöjd och värmeväxlaren gör verkligen nytta, menar Anders Strömberg, teknikchef Gustavsvik Resort AB i Örebro. En stor fördel med Ekoflow-värmeväxlaren är att den kan rengöras på ett enkelt och effektivt sett.

 

Anders Strömberg, teknikchef Gustavsvik Resort i Örebro

 

Nya marknader på gång

Självklart fungerar Ecoflow även mot industrier, bostäder mm. Här ser Patrik Fäldt en ny stor marknad att jobba mot. Just nu gör en konsult beräkningar på återvinning av energi i bostadsrättsföreningar med förhoppningar att hitta nya kunder.

-Avloppsvärmeväxling är ett effektivt sätt att spara energi och pengar, säger konsult Mats Norrfors. För en bostadsrättförening som jag arbetar med har vi räknat på behov, dimensionering, temperatur och flöden. Utifrån det har vi byggt en gemensam lösning för värme och ventilation. Det viktiga är att tänka långsiktigt både för miljön, plånboken och framtidens boende, menar Norrfors. Jag har också tittat på bagerier som avger mycket värme och här har vi återväxlat mycket kvalmgaser.

 

Konkurrenter?

Jo då, det finns några konkurrenter till Isakssons värmeväxlare; både i Sverige och internationellt till exempel i Tyskland, Holland och Canada. Men det skrämmer inte Patrik Fäldt. Han ser att Ekoflow är en konkurrenskraftig produkt och att det finns en stor marknad för värmeväxlarna internationellt. Redan nu har han börjat bearbeta Tyskland och även Norge är en potentiell marknad.

 

Utveckling genom inkubatorn på Dalarna Science Park

Just nu samarbetar Patrik Fäldt och Isakssons med Dalarna Science Park för att stärka miljöteknikerbjudandet tillsammans med inkubatorns affärsutvecklare. Man har tillsammans analyserat kundbehov, marknad och kunderbjudanden för att hitta den mest lönsamma strategin för tillväxt. Genom sitt medlemskap i ByggDialog Dalarna har man fått en konsultcheck för hjälp att skapa en mer kundanpassad hemsida för en internationell marknad. Nästa steg i processen blir att jobba med företagets kommunikation med fokus på valda kundgrupper. Att också fokusera strategiskt mot FNs globala hållbarhetsmål är viktigt, menar Patrik och kommer att tillsammans med processledaren jobba mer med detta.

 

Mot hundra år

Patrik Fäldt tror på en fortsatt utveckling för Isakssons. 2022 fyller företaget hundra år och då ska Isakssons ha mer än fördubblat omsättningen; från dagens 17 mkr till 40 mkr! Även på personalsidan ska företaget dubblera och växa till minst 30 anställda. Fokus ska ligga ännu mer på miljöteknik, som kommer att svara för minst 60% av omsättningen.

– Vi har alla ett ansvar, menar Patrik, att vara medvetna om hur vi lever för att bidra till en mer hållbar konsumtion. Han vill genom den pågående omställningen av Isakssons skapa ett företag som är väl rustat för kommande samhällsutmaningar.

Digitalisering står självklart också på agendan för Isakssons som för många andra. Det är själva transformationen med utveckling av styr- och övervakningssystem samt beräkningsstöd i kombination med företagets tydligare miljöfokus som är viktig. Här kan Isakssons göra skillnad för Borlänge, Dalarna, Sverige och internationellt.

 

http://www.dalarnasciencepark.se/inlagg/isakssons-vaxer-hallbart/