Industriella värmeväxlare

Eko by Isakssons

Nu har vi lanserat Eko by Isakssons, som är vårt varumärke för produkter inom miljöteknik!

Vi erbjuder egenutvecklade teknikprodukter som återvinner värmeenergi från vatten och luft, och därmed skapar energieffektivitet. Vårt mål är att vara den ledande aktören i Norden på smarta energilösningar med fokus på värmeåtervinning. Bland våra produktvarumärken finns Ekoflow och Ekotube.

 

Läs mer på  www.ekobyisakssons.com.

 

 

Våra industriella värmeväxlare tar tillvara på värmeenergin på ett enkelt och effektivt sätt. Det minskar energikostnaderna på er anläggning och bidrar till ökar klimatnytta. Värmeväxlarna tar tillvara på värmeenergin i exempelvis spillvatten eller rökgas.

Våra värmeväxlare för industrin behöver minimalt med underhåll och är lätta att rengöra.  Vi objektanpassar och flödesoptimerar samtliga värmeväxlare för att få en så effektiv energiåtervinning som möjligt.

 

Industriella värmeväxlare

Industriella värmeväxlare för ökad klimatnytta

Exempel:

  • Isakssons Tubvärmeväxlare tar till vara på värmeenergin i exempel rökgaser från industrin, med en verkningsgrad upp till 95 %. Produkten objektanpassas efter kundens önskemål.
  • Ekoflow lämpar sig för återvinning av värmen i spillvatten, främst gråvatten. Ekoflow passar bland annat för industrier, bostadsområden, hotell, sim- och sporthallar, sjukhus och tvätterier. Verkningsgraden är upp till 85% och återbetalningstiden är cirka 3 år.

Ett plåtföretag som arbetar med industriella värmeväxlare, hur hänger det ihop?
Jo, för vår del handlar det om viljan att utveckla produkter som bidrar till energieffektivisering med minskad klimatpåverkan. Med vår långa erfarenhet, designkunskap och gedigna hantverkskunnande har vi viktiga pusselbitar som kan bidrar till minskad klimatpåverkan. Vi på Isakssons tycker att man ska vara rädd om resurserna och ta tillvara på den energi som redan är producerad.