Gråvatten, återvinning

Eko by Isakssons

Återvinning av gråvatten – en ofta förbisedd energikälla! Nu har vi lanserat Eko by Isakssons, som är vårt varumärke för produkter inom miljöteknik. Vi erbjuder egenutvecklade teknikprodukter som återvinner värmeenergi från vatten och luft, och som därmed skapar energieffektivitet. Vårt mål är att vara den ledande aktören i Norden på smarta energilösningar med fokus på värmeåtervinning. Bland våra produktvarumärken finns Ekoflow och Ekotube.

Läs gärna mer på  www.ekobyisakssons.com.

Återvinning av gråvatten bidrar till stora energibesparingar för en anläggning med många duschar. Sedan i början av 70-talet har vi utvecklat och producerat värmeväxlare för badhus och simhallar i Sverige. Intresset har ökat markant de senaste åren.

Vår värmeväxlare, Ekoflow, lämpar sig för återvinning av värmen i spillvatten och främst då gråvatten. Kontakta oss på Isakssons så får vi berätta mer om vad vår produkt kan hjälpa dig med.

Gråvatten, återvinning, Ekoflow, Isakssons

Effektiv energiåtervinning av gråvatten.

Principen är enkel och påminner därför om hur vår kropp fungerar för att ta upp energi: Vi leder in det varma, använda duschvattnet (gråvatten) i en ”tarm” av rostfria rör som är omgivna av kallt färskvatten. Det rena vattnet värms upp av gråvattnet och värmeenergin tas på så sätt till vara.

Verkningsgraden blr därför upp till 85%, vilket innebär att ett badhus som har 40 duschar har beräknad årlig energibesparing på 560 000 kWh. Omräknat i pengar handlar det om en årlig kostnadsbesparing på ca. 280 000 kronor. Isakssons hjälper dig gärna att räkna ut vilken energibesparing en Ekoflow kan göra i din badanläggning eller simhall. Det är dumt att spola ut energin med gråvattnet!