Energibesparing, vatten

Många bad- och simanläggningar tar i dag inte vara på den värmeenergin som finns i spillvattnet från exempelvis duschar. Ett effektivt sätt att spara energi är att installera en värmeväxlare.

 

Isakssons värmeväxlare Ekoflow finns idag på ett 30-tal badanläggningar i Sverige, och våra kunder är mycket nöjda.  Med hjälp av våra beräkningsprogram dimensioneras värmeväxlaren utifrån de flöden som ska hanteras för att optimera energiåtervinningen. Dessutom kan vi installera en mättutsrustning som gör det möjligt att se den faktiska energibesparingen i realtid så din investering blir lätt att följa upp.

 

Hör av dig för en kostnadsfri konsultation så kan vi tillsammans se vilka möjligheter till energiåtervinning en Ekoflow skulle innebära för din anläggning.

 

 

Energibesparing, vatten

 

Energibesparing, effektiv energiåtervinning av gråvatten.

Sedan i början av 70-talet har vi utvecklat och producerat värmeväxlare för badhus och simhallar i Sverige. Intresset har ökat markant de senaste åren. Principen är enkel och påminner om hur vår kropp fungerar för att ta upp energi: Vi leder in det varma, använda duschvattnet i en ”tarm” av rostfria rör som är omgivna av kallt färskvatten. Det rena vattnet värms upp av spillvattnet och värmeenergin tas till vara. Verkningsgraden är upp till 85 % vilket innebär att ett badhus som har 40 duschar har beräknad årlig energibesparing på 560 000 kWh. Omräknat i pengar handlar det om ca en årlig kostnadsbesparing på ca 280 000 kronor. Vi hjälper dig gärna att räkna ut vilken energibesparing en Ekoflow kan göra i din badanläggning eller simhall.

 

Läs mer om Ekoflow HÄR.