Sjöbo badhus spar energi

shutterstock_80322160
Det nybyggda badhuset i Sjöbo kommer redan från start installera en värmeväxlare för att ta tillvara på värmeenergin som finns i anläggningens spillvatten. Värmeväxlaren, en Ekoflow 14:6, beräknas ge en årlig energibesparing på 148 000 kWh.

 

Bo Odéen, tidigare fritidschef berättar för Skånskan.se att kommunen lägger stort fokus på att bygga ett driftstekniskt och ekonomiskt effektivt badhus. Hans uttalande passar väl ihop med valet att installera en värmeväxlare för att ta tillvara på spillvattnets värme. Isakssons tackar Bravida och de tekniska konsulterna Andersson&Hultmark samt Bengt Dahlgren AB, för förtroendet att få leverera en Ekoflow 14:6 till Sjöbo badhus.

 

Läs mer här:

Tysk badhusfilosofi inspirerar ny simhall – Skånskan

Nytt badhus i Sjöbo – Nyheter7.se