Certifieringsutbildning

Under hösten och vintern har vi på Isakssons påbörjat ett omfattande arbete att bli ISO-certifierande inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001. Arbetet har vi gjort med Viqma som har med hjälp av deras system guidat oss genom arbetet mot certifiering.

 

Idag tog vi ännu ett steg närmare certifieringen då vi haft utbildning för vår personal. Utbildningen hölls av Christine från Viqma som varit vår konsult och hjälp oss med processen. Syftet med dagen var att klargöra personalens del i certifieringen samt hur de kan använda systemet för att bland annat rapportera avvikelser, tillbud och olyckor och komma med förbättringsförslag.