100 mil norröver!

Vi tillverkade och skickade denna vackra rostfria diskbänk 100 mil norrut.

Ni tänker ut idén, vi levererar.