Miljöteknik

Ett plåtföretag som påstår att de arbetar med Miljöteknik, hur hänger det ihop? Jo, för vår del handlar det om att utveckla produkter som bidrar till energieffektivisering. Där är vår långa erfarenhet, designkunskap och gedigna hantverkskunnande en viktig pusselbit.

 

Effektiv energiåtervinning

För vår del innebär Miljöteknik produktion och försäljning av olika typer av värmeväxlare. Kontakter med uppfinnare samt utveckling/produktion av prototyper inom miljöinnovation ingår även i denna verksamhetsgren. Vi samarbetar bland annat med ÅF för att säkerställa kvalitén och kreativiteten i våra produkter.

 

Läs mer

Ekoflow
Värmeväxlare som tar till vara på värmeenergin i gråvatten

 

Tubvärmeväxlare
Värmeväxlare som tar till vara på värmeenergin i rökgas